Nieuw

Vanaf 9/1/2023

Deze privacyverklaring bevat de richtlijnen die PLANK-B hanteert  conform de doelstellingen en verplichtingen voortvloeiende uit de Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 30 juli 2018 en andere relevante wet- en regelgeving.

Atelier Plank-B 

OPEN op ma-di-do van 9u-16u

Andere dagen ook na afspraak.

Plank-B
Begoniastraat 4, 9100 Sint-Niklaas
Rechtpersonenregister Gent, afdeling Dendermonde, 0773.922.220

Doeleinden en verwerking van persoonsgegevens?

In het kader van een opdracht (aankoop, ophalen van een meubel) of dienst (organiseren van een workshop) voor een klant worden door PLANK-B volgende persoonsgegevens verwerkt.

Het gaat over volgende categorieën van persoonsgegevens: identificatiegegevens of contactgegevens (bijvoorbeeld: naam, voornaam, telefoonnummer, adresgegevens, e-mailadres, …)

PLANK-B verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verwerkt worden als u een algemene vraag aan ons stelt.  In het kader van een opdracht of dienst aan de klant kan het voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt door een partner of leverancier van PLANK-B.

Bewaartermijnen

Persoonsgegevens van een klant worden door PLANK-B bewaard in het kader van een overeenkomst zolang het noodzakelijk is om de persoonsgegevens bij te houden. Na beëindiging van een opdracht, dienst of overeenkomst voor de klant worden persoonsgegevens enkel nog bewaard in het kader van bepaalde garanties en zolang het wettelijk kan (niet langer dan 5 jaar) en noodzakelijk voor boekhoudkundige verplichtingen van PLANK-B.

Rechten

In het kader van de verwerking van persoonsgegevens kan u altijd uw rechten uitoefen over de verwerking van persoonsgegevens zoals deze wettelijk zijn bepaald. U dient zich daarvoor eenvoudig te richten tot PLANK-B via info@plank-b.be.

Volgende rechten kan u altijd uitoefenen:

U kunt de gegevens die we over u verwerken, altijd inkijken en, indien nodig, laten verbeteren.

U kunt daarvoor contact opnemen via mail: info@plank-b.be. PLANK-B vraagt altijd een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

U kunt via deze weg ook terecht bij ons als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn en dus verwijderd moeten worden. 

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen via mail: info@plank-b.be.

Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u contact opnemen  met Plank-B door te mailen naar info@plank-b.be.

Algemene informatie

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.